Praha je 24. května 1283 oděná do slavnostního. Zvony vyzvánějí ve všech kostelích. Po třech letech nedobrovolně strávených v Braniborsku míří domů mladičký Václav II. Lidé věří, že teď se konečně začne zuboženému království blýskat na lepší časy. Jde však o omyl. Zakrátko vypukne další válka, při níž může mladý Přemyslovec přijít o korunu…

„Duchovenstvo i lid ho přijali s největší radostí a srdce všech se radovala z příchodu jejich knížete,“ líčí dobové prameny Václavův příjezd do Prahy. Ani ne 12letý chlapec kouká trochu vystrašeně. Otcova předčasná smrt v bitvě na Moravském poli, odloučení od matky, pobyt mezi cizími, to vše se na něm podepsalo. Václav II. (1271–1305) je citlivý, někdy možná až přecitlivělý a nesmírně zbožný. Nyní ho rychle obklopí šlechtici, kteří se nejvíce zasloužili o jeho návrat domů. V jejich čele stojí hofmistr Purkart z Janovic, velkou váhu má u dvora slovo…