Základem Bible je Tóra, čili prvních Pět knih Mojžíšových. Ten také bývá často považován za jejich autora. Kdo ale ve skutečnosti byl tento muž? A existoval vůbec?

Zná ho celý svět – křesťané, židé, muslimové, buddhisté i hinduisté. Dítě – plaváček, kterého v košíku z proutí nachází dcera egyptského faraóna a ujímá se ho. S jeho pozdějším konáním je spojováno deset egyptských ran, vznik Velikonoc, útěk izraelského lidu z Egypta a jejich bájný přechod přes Rudé moře. To on přináší z hory Sinaj desky zákona – Desatero, které má být smlouvou mezi Bohem a lidem, a zároveň přináší návod na sestavení legendární Archy úmluvy, o jejíž skutečný účel se badatelé dodnes přou. Mesiáš, který po čtyřicetiletém putování pouští dovedl izraelský lid až k zemi zaslíbené. Mojžíš. Jde o postavu zrozenou čistě v lidské fantazii, nebo byl tento prorok skutečnou historickou osobností – mužem, který…