Přírodní pohromy mají často na svědomí tisíce usmrcených osob a samy jsou zdrojem strachu všech zúčastněných. Avšak může se během nich probudit cosi neznámé, co budí ještě větší děs? Jde o projev děsivého záhrobí?

 Vysoké vlny narážejí na východní pobřeží japonského ostrova Honšú. Mezi nimi se pohupuje několik lodí. U pobřeží stojí také dřevěný můstek, který slouží jako molo pro přístup k připlouvajícím plavidlům. A právě na něm se záhy objeví poloprůhledný obrys lidské postavy! Proč tento záhadný fantom po molu „běží“ několik metrů a pak mizí stejně rychle, jako se vynořil? Kam se však – pokud by šlo o člověka – tak rychle ztratil? Předchozí otázka znepokojuje všechny, kteří tento jev údajně osobně spatří. To lze ostatně poznat i podle hlasitých výkřiků na videu, které tuto situaci zachycuje. Tento filmový záznam se objevuje na známém serveru Youtube.com v roce 2015. Zachycuje jeden…