„Nebyla jsem si jistá dne ani hodinou, kdy zase přiletí nějaká rána,“ svěřuje se Alena. „Tátu jsem už tehdy hrozně nenáviděla.“

Alena popisuje své dětství s otcem alkoholikem a násilníkem. Nejhorší pro ni nebylo násilí otce na ní, ale na jejím mladším bratrovi. Pak se dostala do dětského domova. Našla přece jen klid a štěstí?