Do ztichlých a vlhkem nasáklých katakomb v centru Palerma vstupuje několik turistů. Ti si sem přišli prohlédnout stovky bizarně nainstalovaných mumií zdejších mnichů. Nejvíce je ale zaujmou nebývale dobře zachovalé ostatky dvouleté Rosalie Lombardové. „Bože, vždyť ona pohnula očima!“ vykřikne jedna z návštěvnic. Je něco takového možné?    

Z lůžka umístěného v rohu místnosti se ozývá sípavé odkašlávání. V postýlce totiž odpočívá nemocná dívenka jménem Rosalia Lombardo (1918–1920). Píše se rok 1920 a svět se stále ještě vzpamatovává z hrůz 1. světové války. Nejen Itálií, ale i dalšími evropskými zeměmi se šíří nejrůznější choroby počínaje cholerou, přes španělskou chřipku, až po mor. Malá Rosalia Lombardo bohužel chytne zápal plic a ulehne do postele. Po skráních jí stékají slané krůpěje potu. „To bude dobré,“ chlácholí ji její otec Mario Lombardo. Možnosti tehdejší lékařské vědy jsou…