Nenechte se mýlit, motivem balzamovačů k tomu, aby měli neodolatelnou nabídku pro všechny společenské vrstvy, nebyla snaha připravit je na věčný život, ale bohapustá potřeba dobře se uživit. To japonští mniši dali v 11. století mumifikaci zcela jiný rozměr, konzervovali se totiž zaživa! Měli tak dojít osvícení, ale podařilo se to jen hrstce z nich …

Egypťané věřili v posmrtný život, proto postupem času vypilovali metody, kterak zachovat tělo zemřelého člověka v co nejlepším stavu. Zpočátku totiž pohřbívali své mrtvé do malých jam v poušti a všimli si, že teplo a sucho těla rychle dehydratovalo, a vytvářelo tak přírodní mumie. Později zemřelé ve snaze ochránit je před pouštními šelmami začali do země ukládat v rakvích nebo rákosových koších. Jenže v nich se těla, bez vlivu horka a sucha, brzy rozkládala. Museli proto přijít s postupy, které tělesnou schránku nejlépe uchovají. Zkušenosti…