Latinských škol přibývá jako hub po dešti. Kdekdo se shání po literatuře, v dobrých rodinách se předčítá z Bible i služebnictvu. „Světlonoš poznání a smyslu pro krásu, to je moje životní role,“ rozjímá knihtiskař Melantrich nad svým erbem…

 Kam vedou v roce 1534 další kroky Jiříka Černého z Rožďalovic (asi 1511–1580), zůstává záhadou. Traduje se, že po získání bakalářského titulu na artistické fakultě pražské utrakvistické univerzity vyráží do ciziny, později má údajně v Praze tiskárnu a krachuje. „Pocházel-li… z rodiny kališníků a měl-li vůbec cestovat…, navštívil Norimberk a Wittenberg,“ rekapituluje domněnky současný badatel v oblasti knihtisku Petr Voit. Nebo Jiřík vlast vůbec neopustil a nastoupil do některé z pražských knihtiskařských dílen, případně do Mladé Boleslavi či Prostějova? Každopádně roku 1546 vydává vlastní překlad Katechismu od luterána Urbana Rhegia (1489–1541) a…