Za okny pomalu bledne obloha. Brzy bude svítat. A teprve teď, po celonočním marném snažení se konečně podařilo usvědčit toho galilejského podvodníka z pobuřování lidu a rouhání. Jak je hloupý, vždyť se sám přiznal! Copak tohle může být Mesiáš?! Velekněz Kaifáš vítězně vykřikne: „Slyšeli jste! Nač ještě potřebujeme svědky?!“

Je to okolo 2000 let, kdy se pohybuje v oblasti dnešního Izraele a na územích jím obsazených člověk, který zásadně ovlivní běh dějin. Rozdělí je na předtím a potom, před jeho narozením a po něm. Jeho jméno je Ježíš Kristus (7/1 př. n. l.–30/33) a znají ho lidé napříč kontinenty, kulturami i náboženstvími. Křesťané věří v jeho božský původ a zázračné okolnosti jeho narození, života i smrti. Ale i když se podíváme na jeho život z čistě historického hlediska, nedá se mu upřít nesmírný vliv na život lidí a národů nejen v jeho době, ale také v dalších tisíciletích. Jaké…