Na přelomu let 1985 a 1986 zasáhl zemětřesný roj Chebsko. Nejsilnější otřes dosáhl na desetibodové Richterově škále hodnoty 4,6. Šlo o doposud nejvýznamnější přístroji zaznamenané zemětřesení v České republice. Praskaly zdi domů, řítily se chatrnější komíny, tvořily se škvíry mezi panely, padala omítka. Může se něco podobného opakovat? A co hůř – může přijít ještě ničivější zemětřesení?

Ničivá zemětřesení se u nás nevyskytují. Slabší otřesy jsou však v Česku zaznamenávány poměrně často. Odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky ale dlouhodobým zkoumáním letos zjistili, že v posledních 20 000 letech docházelo na našem území, konkrétně v Dolním Slezsku či v Západních Čechách, k zemětřesení o síle až 6,5 Richterovy stupnice.

Česká republika má díky své geotektonické struktuře velmi slabou seismickou aktivitu. Zemětřesení se u nás tedy díky existenci…