Není snad důležitějšího symbolu české státnosti, než jsou korunovační klenoty. Jejich součástí je i svatováclavská koruna, kterou nechal vyhotovit král Karel IV. Podle legend je prokletá. Může být na tomto tvrzení něco pravdy?

Samotné české království se datuje do doby prvních přemyslovských knížat. Roku 1085 totiž získal od císaře Jindřicha IV. královský titul kníže Vratislav II. (1035–1092), a to po dvorském sjezdu v Mohuči. Tehdy se ale jednalo o nedědičnou korunu. Společně s manželkou Svatavou byli v roce 1086 korunováni v bazilice sv. Víta na Pražském hradě. Tehdy měly koruny podobu čelenky byzantského typu s přívěsky na páru řetízků. Dalším přemyslovským králem se stal až Vladislav I. (1110–1174).

Dědičný titul
Nárok na korunu, děděnou z otce na syna, nastal až za vlády Přemysla Otakara I. Její vzhled se dá rozpoznat z královské pečeti z doby vlády Přemysla Otakara II. Jednalo se…