O ženách se odjakživa říká, že jsou slabším pohlavím. Co do fyzické síly to platí určitě, ale jak jsou na tom s celkovou odolností a schopností přežít? Podléhají nemocem častěji muži, nebo ženy? Kdo je doopravdy tím silnějším pohlavím a proč?

V celých dějinách lidstva vždycky platilo, že muži jsou fyzicky silnější než ženy. Proto vykonávali těžší manuální práce, lovili, bojovali a častěji vládli. Jejich paže mají o 40 % více síly než ženské. Ve zvířecí říši tomu tak ale vždycky není. Často jsou samice větší a silnější, protože nosí v těle vejce nebo mláďata, o která se musejí starat. Příkladem mohou být hlubokomořské ryby, ale i žáby. U savců je samec větší z toho důvodu, že samice rodí živá mláďata, která v jejím těle nejsou nijak chráněná, takže s nimi nemůže lovit. O potravu se tak musí starat silnější samec.

Slábne silnější pohlaví?

Při pokusu zveřejněném v odborném časopise