Král Šalamoun, který vládl izraelskému lidu před 3 tisíci lety, je považován za nejmoudřejšího a nejbohatšího krále všech dob. Odkud se ale jeho bohatství vzalo? Pocházelo snad až z jihoamerického kontinentu?

Král Šalamoun (1011 – 931 př. n. l.), jehož vládu popisuje biblická 1. kniha královská, oplýval nesmírným bohatstvím i moudrostí. V čele izraelského lidu stál v letech 970 – 931 př. n. l. Během této doby nejenže došlo k velkému hospodářskému rozmachu, ale země zároveň nepoznala jedinou válku.

Šalamoun se narodil jako druhý syn slavného krále Davida a ženy jménem Betsabé. Ta ovšem byla vdaná za jiného muže. Aby se David svého soka zbavil, nechal ho raději zemřít v boji. Podle biblických textů se tak ale dopustil hříchu a Bůh ho pak potrestal tím, že se jeho první syn narodil mrtvý. Jako druhý potomek se Davidovi narodil pozdější král Šalamoun.

Když se Šalamoun stal králem…