Cholesterol je velice nepochopená molekula. Označuje se jako hlavní příčina onemocnění srdce, ale jeho vliv je v tomto ohledu přeceňován a navíc cholesterol jako takový naše tělo potřebuje pro správné fungování. Bez cholesterolu bychom ve skutečnosti nemohli přežít. Jaké jsou nejčastější mýty s cholesterolem spojené?

Mýtus č. 1: Cholesterol je vždy špatný

Cholesterol je steroidní, tuku podobná látka, která je obsažena v krvi. V těle se váže na proteiny a tvoří s nimi tzv. lipoproteiny. Musíme však rozlišovat „škodlivý“ HDL (vysokodenzitní lipoprotein) cholesterol a „prospěšný“ LDL (nízkodenzitní lipoprotein) cholesterol. Zatímco první, který je tvořen shluky o velikosti přibližně 10 nm, při vyšší hladině zvyšuje riziko cévních příhod, druhý typ, který vzniká v jádrech a tvoří 20nm shluky, naopak chrání organismus před rozvojem arteriosklerózy. Hladina cholesterolu v krvi by přitom podle…