Také jste se už na základní škole smířili s faktem, že využíváte jen 10 % kapacity svého mozku? Jenže je to jen jeden z mýtů a 21. STOLETÍ vám přináší odpověď na to, proč je tak rozšířený.

Neurověda se v současnosti posouvá mílovými kroky. Vědci tak dokážou sledovat pomocí EEG, magnetické rezonance a dalších přístrojů aktivitu mozku a díky vylepšovaným zobrazovacím technikám i pozorovat činnost jednotlivých buněk. Také jsou schopni sledovat, kdy a při jakých příležitostech se jednotlivé části mozku zapojují. Dokonce zvládnou pozorovat změny související s neurodegenerativním i psychickým onemocněním a na základě toho navrhovat nové léčebné postupy.
I když zdaleka nebyly rozluštěny veškeré záhady s lidským mozkem spojené a například konektomika, tedy zmapování veškerého „zadrátování“ našeho mozku, ještě nedosáhla svého cíle, odborníci tvrzení o využití pouhých 10 % našeho mozku