Analýza dat z planetární sondy Mars Reconnaissance Orbiter, dalších sond i z marsovského vozítka Curiosity pokračuje. Vědci zjistili, že na Marsu je množství minerálu živce, který se vyskytuje v žule. Dosud neměli ani ponětí o tom, že by tu žula mohla být.

Nález tak posouvá dále teorii o tom, že na Marsu mohl být kdysi dávno život. Vědci odhadují, jak tady mohla tato vyvřelá hornina, zcela běžná na Zemi, vzniknout. Pojďte s EPOCHOU pátrat po tom, o čem objev svědčí z hlediska srovnání geologického vývoje Země a Marsu.

Zrnka vědcům zamotala hlavu
Žula na Marsu vědcům dlouho uniká hlavně proto, že její hlavní složky, křemen a živec, není ze satelitů na orbitě téměř možné vystopovat. Vědci mají dlouho za to, že celý Mars je tvořen z čediče – tmavé vyvřelé horniny. Čedič je také běžný na Zemi. Jsou z něj například vytvořeny Havajské ostrovy nebo dno oceánů. Ale většina zemských kontinentů…