Yvetta Simonová (86) patří přes šedesát let k hvězdám naší popmusic. Její život v mládí poznamenala smrt blízkého člověka. Dvakrát se vdala, ale muž, s kterým je navždy spojená, byl vždy jen jejím celoživotním kamarádem!