Nacisté za 2. světové války nevyužívají k upevnění moci Třetí říše jen silné zbraně a početná vojska, ale i zcela nestandardní metody. Mnozí z nich, včetně vysoce postavených pohlavárů, propadají touze ovládnout nadpřirozené síly. Magické symboly prostupují i tím, v čem by je čekal jen málokdo. Proč? Mohly mít okultní síly dopad na průběh války?

Ačkoliv Němci okultismus a víru v nadpřirozeno oficiálně neuznávají, v první polovině 20. století vznikají poměrně početné okultní skupiny. Nejvlivnější z nich je zřejmě Thule, která je úzce spjata s pátráním po Atlantidě či nikdy neobjevené podzemní říši Agartha. Doménou další skupiny s názvem Edda jsou starobylé runy. Obě si však kladou stejný cíl a tím je prokázat nadřazenost árijské rasy, potažmo germánského národa. Jeho předchůdci mají být buď přímo bozi, nebo alespoň Atlantiďané, kteří byli považováni za rasu nadlidí. Snaží se rovněž…