Zvláštní skupina D, která ve Velké Británii v době druhé světové války zodpovídala za výběr, přípravu a výcvik mužů určených do výsadků v okupované Evropě, především však v protektorátu, plánovala od dubna 1941 do května 1945 celkem 46 operací, jichž se mělo zúčastnit 121 vojáků.

Většina směřovala na území Čech a na Moravu, některé měly za operační prostor určeno Slovensko, ale i Francii, Itálii či Jugoslávii. Úkoly byly různé. Od doručování spojovacího či vojenského materiálu odbojářům, přes úkoly zpravodajské až po ty čistě bojové či sabotážní.
Díky úsilí mužů z první vlny se Čechoslovákům jako jedinému porobenému národu střední Evropy podařilo právě před 75 lety odstranit vysokého nacistického představitele – zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Během operačních letů či v následném boji s gestapem padlo či zvolilo dobrovolnou smrt takřka 50 % z nasazených mužů…