Slunce je pro naši planetu i pro všechny rostliny a živočichy na ní doslova životodárné. Přesto může být i pořádně nebezpečné – zvláště, když pobyt na něm přeháníme. Na celém světě dramaticky stoupá počet onemocnění rakovinou kůže a některé státy už zakazují dětem a mladistvým vstup i do solárií, produkujících ultrafialové záření. Jak na náš organismus toto záření působí?

Už v roce 2009 zařadila Světová zdravotnická organizace solária, která produkují ultrafialové záření, do skupiny 1, tedy mezi zařízení, jež mají karcinogenní účinky. Řada výzkumných prací potvrdila, že solária a solární lampy mohou způsobovat rakovinu kůže. Stejné účinky má i přírodní ultrafialové sluneční záření.

Tři typy UV záření

Podle biologických účinků se ultrafialové záření (UV) rozděluje na tři typy. První z nich je typ UVC. Toto záření se však zřídkakdy dostane až na povrch země. Drtivou většinu jej odráží…