K létu patří zcela jistě dovolená, koupání u vody, a s tím spojené opalování. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům nám ale může velmi ublížit. Jaká rizika nám hrozí? A jak se můžeme před nebezpečným zářením chránit?

Lidská kůže má v našem životě zcela nezastupitelnou roli. Tvoří celý vnější obal těla a plní mnoho důležitých funkcí a úkolů. Jejím prostřednictvím vnímáme teplo, tlak i bolest. Ale především se v kůži tvoří díky slunečnímu záření prospěšný vitamin D, který potřebují hlavně naše kosti. Jeho nedostatek se může projevit únavou, zeslabenou imunitou a křehčími kostmi.

Prospěšné paprsky

Bez slunce by náš život nemohl existovat. To věděli již naši předkové, kteří tuto ohnivou hvězdu uctívali jako boha, zřejmě i proto, že nám dává teplo, světlo a energii. Navíc velice pozitivně působí i na naši psychiku. Na počátku 80. let minulého století ale přišli dermatologové s informací,