Zatroubil třetí anděl a zřítila se z nebe veliká hvězda, hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a třetinu vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Tato slova najdeme v biblickém Zjevení svatého Jana. Jde o popis jedné z mnoha katastrof, které mají lidstvo postihnout před koncem světa. Někteří toto proroctví vztahují na výbuch jaderné elektrárny Černobyl. Kolik času nám zbývá do konce věků?

Apokalypsa neboli Zjevení svatého Jana je zřejmě nejtajemnější ze všech biblických knih. Mají v ní být popsány události spojené s Ježíšovým návratem na svět a pohromy, které postihnou Zemi před Posledním soudem. Je však možné rozluštit poselství skryté v knize? Co předpovídá poslední kniha Nového zákona?

Sedm pečetí, sedm pohrom

Katastrofy popsané v Apokalypse svatého Jana jsou spojeny s rozlomením sedmi pečetí, které doprovází příchod čtyř příšerných jezdců Apokalypsy: Moru, Války, Hladu a Smrti…