Lovec se pomalu plíží za kořistí. Šelma s ostřížím zrakem a dokonalým sluchem si ho ale nesmí všimnout, jinak uteče. Nebo ještě hůř, člověka napadne. Je nutné použít takovou zbraň, která cíl sejme z bezpečné vzdálenosti.

Kdysi hluboko v pravěku lidé přijdou na to, že si musí vymyslet dorozumívací systém, aby spolu mohli komunikovat. Vzniká řeč. Světlo do jejich života vnese oheň. Zahřeje tělo i potravu, jídelníček našich předků se stává pestřejší, lidé silnější. K čemu by ale tento živel lidem byl, kdyby na něm neměli co opékat? Proto se na třetí místo mezi zásadními objevy pro člověka řadí luk. Vymakaná zbraň, díky které člověk překoná únikovou vzdálenost plachých zvířat a ochrání se před nebezpečným predátorem.