Záplavové prostředí v mangrovech není pro mravence zrovna ideálním útočištěm, přesto v nich zůstávají. Proč? Snadněji se tak zbavují kompetitorů a osídlují novou ekologickou niku. U mravenců se vyplatilo přizpůsobit se záplavám, zbavili se tak svých rivalů a získali pro sebe životní prostor.

 

Organismy vystavené extrémním podmínkám reagují dvojím způsobem. Některé jsou stavěné na růst a reprodukci za ztížených podmínek, pak jsou označovány jako extrémofilní, a další přežívají tyto podmínky v latenci, čekajíc na vhodnější podmínky k růstu a množení (kryptobióza). Pro pochopení buněčných mechanismů u extrémofilních organismů je nezbytné vědět, zda je poškození předcházeno nebo je účinně napravováno, či se jedná o kombinaci těchto dvou přístupů.

 

Hypoxie a želvy

Hypoxie, tedy nedostatečný přístup ke kyslíku, vede u lidí k mrtvici, srdečnímu infarktu a růstu nádorů. Někteří další…