Vědci odhadují, že v dobách největšího rozmachu říše na přelomu 15. a 16. století obětovali Aztékové ročně až 15 tisíc lidí. Jak takový obřad probíhal? Proč tak hrůzné a krvavé rituály vlastně prováděli?

Oběť byla vytržením srdce nejčastěji spojena s uctíváním aztéckých božstev slunce. Šlo o nejtypičtější rituál. Obětování probíhalo na vrcholku pyramidy, vysoko nad shromážděnými davy. Čtyři pomocníci kněze, oblečení v černých pláštích, s vlasy slepenými zaschlou krví, drželi za ruce a nohy oběť nataženou na vypouklém obětním kameni. Pátý, nejvýše postavený kněz rozřízl obsidiánovým nožem vypjatou hruď oběti pod posledním žebrem a vytrhl rychlým pohybem srdce. Ještě pulzující jej zvedl do výše a pokropil krví sochu božstva.

Krvavá pyramida

Centrem aztéckého slunečního kultu byl Chrám slunce v Tenochtitlánu. Za hlavní dějiště obřadů s lidskými oběťmi se považuje obrovská chrámová