Tento průplav fascinuje svět už více než jedno století. Jenže i když tím, že propojil dva největších oceány na Zemi, výrazně zkrátil trasy lodím, vyžádal si několik tisíc lidských životů, a stal se tak dosud nejkrvavější stavbou v dějinách lidstva. SVĚT NA DLANI vám nyní o tomto místě řekne vše!

Myšlenka propojit Atlantický a Tichý oceán vznikla už v době, kdy se o americký kontinent začali zajímat španělští kolonizátoři. K její realizace ale došlo až o několik století později, konkrétně v roce 1879. Na mezinárodní konferenci Geografické společnosti v Paříži tehdy projekt zbudování průplavu představil francouzský stavitel a inženýr Ferdinand Lesseps (1805–1894), který se přitom o několik let dříve zasloužil již o vybudování Suezského průplavu v Egyptě.

Tento stavitel také záhy sehnal potřebné peníze, a tak se v panamské džungli se stavbou začalo už v roce 1880. Francouzi se rozhodli