Falešní kazatelé, proroci i léčitelé, ti všichni nabízeli lidem vykoupení, ráj na zemi a únik z bídy. Výměnou za to se museli zbavit veškerého majetku a podrobit se neomezené moci svých vůdců. Místo života v ráji ale museli nakonec polknout jed nebo se střelit do hlavy. SVĚT NA DLANI vám přináší nejhrůznější případy sekt, které mají na svědomí stovky lidských životů.

Tři dny temnoty, ve kterých zahynou tři čtvrtiny lidstva. Jen věrní stoupenci Božích přikázání se mohou zachránit v budově se zavřenými dveřmi i okny, kde izolovaní od zbytku světa apokalypsu přežijí a obnoví pak vládu Boží na Zemi. Takové bylo hlavní proroctví Afričanky Credonie Mwerindeové (1952–2000), která pocházela z ugandské vizionářské rodiny. Její zjevení Panny Marie našla ve válkami a epidemiemi zkoušené zemi poměrně velkou odezvu. A v roce 1989 spolu s dalšími přívrženci Credonie zakládá hnutí, které se nakonec…