Schopný vojevůdce i státní úředník. Silák, obratný jezdec na koni, zručný lukostřelec. Byl Herodes bezohledný, prohnaný, podezíravý, nemravný a krutý člověk, který nechal zavraždit malé děti, aby neohrožovaly jeho moc? Anebo to všechno bylo úplně jinak?

Sedával u jednoho stolu s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby – s Juliem Caesarem, Marcem Antoniem, Octavianem Augustem i egyptskou královnou Kleopatrou. Za jeho vlády bylo Judské království největší od časů krále Davida. Do legend křesťanského světa ale vstoupil jako prototyp nejukrutnějšího vraha. Opravdu nechal povraždit stovky dětí? Proč by to vlastně dělal?

Kdo postavil Zeď nářků?

Herodes (73–4 př. n. l.) pocházel z národa Idumejců, který žil v poušti mezi Mrtvým mořem a Akabským zálivem. Židé se na Idumejce dívali spatra, ale i přesto se Herodes dokázal stát jejich králem. Pomohlo mu v tom bohatství a moc jeho otce i přízeň