Když je 6. května loňského roku korunován nový britský král Karel III., je to poprvé v tomto století, kdy je viděna na něčí hlavě. Ačkoliv je totiž koruna svatého Eduarda středobodem korunovačních klenotů Spojeného království, „v akci“ je vždy jen pár minut. Pak je vyměněna za svou lehčí kolegyni.

Je to fascinující pohled, když hlavu vznešeného panovníka pokryje spoustu drahého kovu a do dáli zářících kamenů. Koruna, to je něco, co dělá krále králem, císaře císařem, cara carem…

Nosí jí i Otec vlasti
Co: KORUNA SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
Určena pro: císaře Svaté říše římské
Pochází z: 10. století
Na hlavě jí mají ty největší osobnosti dějin, muži, kteří píší historii. Dne 5. dubna 1355 mezi ně přibude i Karel IV. Je to pro české země památný okamžik, jelikož poprvé v historii se domácí panovník stává také římským císařem. Právě na „jeho“ Karlštejně“, konkrétně v kapli sv. Kříže jsou pak korunovační…