Představte si, že jste se vrátili v čase do doby 500 milionů let po velkém třesku a rozhlédli se po obloze. Mladinké galaxie jsou blíže. Jsou menší. Jsou jasně modré a jsou všude, kam se podíváte. Právě do takové doby se nyní podařilo nahlédnout veteránovi mezi kosmickými přístroji Hubbleovu teleskopu.

Díváme-li se do hlubin vesmíru, vzhledem k obrovským vzdálenostem se vlastně díváme do minulosti. Čím dohlédneme dále, tím je ona minulost vzdálenější. To, co se odráží na našich sítnicích při pohledu na hvězdnou oblohu, už dávno v reálném čase vypadá jinak, nebo už dokonce ani neexistuje. I světlo má při své obdivuhodné rychlosti své limity…

Pohled až na kraj vesmíru
Daný fakt má jednu výhodu. Umožňuje vědcům nahlédnout do doby, kdy vesmír byl takříkajíc v plenkách. Do doby krátce po velkém třesku. Tak, jak se to nyní podařilo Hubbleovu vesmírnému teleskopu. Američtí astrofyzici…