Od okamžiku svého vzniky se staly nejstřeženějšími symboly moci. Sloužily ke korunovaci těch nejvýznamnějších panovníků a jsou s nimi spojeny významné historické okamžiky, které s korunovací souvisely. Představíme ti nejstarší korunovační klenoty v jejich kráse i poutavé historii, která je s nimi spojena.

Přinášíme ti pravidelný a přehledný historický kalendář, ze kterého se dozvíš, jaké významné události se u nás a ve světě v zimních měsících v průběhu času odehrály. Podrobně se zaměříme na éru napoleonských válek a bitvu u Slavkova, která vstoupila do historie jako Bitva tří císařů, při které se francouzská armáda střetla s vojsky rakousko-ruské koalice. Čeho při ní Napoleon dosáhl? Pronikneme do předkolumbovské Ameriky a zjistíme, zda a jak mohli indiáni přeplout Tichý oceán. Vydáme se při tom po dobrodružných stopách norského mořeplavce a antropologa Thora Heyerdahla.