Válka ve Vietnamu neskončí s poslední vystřelenou kulkou. Dodnes vedou lidé boj s efekty jednoho z nejničivějšího jedu, který kdy spatřil světlo světa. Který  člověk použil proti člověku.

Ve 13. komnatě nemocnice ve vietnamské Tu Du se lidská těla vznášejí ve velkých nádobách formaldehydu – mají dvě hlavy, jsou bez končetin nebo s orgány vyhřezlými ven. O patro níž si hraje několik dětí, ale víc jich jen polehává bezvládně na lůžku. Jsou podobně znetvořené, jen mají to „štěstí“, že přežili porod. Jde o děti amerického agenta, který má hrůzně působivou bilanci v počtu zmařených životů na svědomí. Agenta Orange. „V odporné historii války, s jedinou výjimkou nukleárních zbraní, nebyl nikdy vyhrazen pro přeživší takový nelidský osud,“ říká doktor Ton That Tung a tisíce jiných s ním souhlasí.

Zoufalé řešení zoufalé situace

Válka ve Vietnamu se nevyvíjí dobře. Vojáci severovietnamského…