Rozechvělý archeolog Alberto R. Lhuillier nevěří vlastním očím. Před sebou má sarkofág nejvýznamnějšího mayského vládce. Tím je legendární Pakal, jehož podobiznu je možné spatřit také na víku rakve. Podle dávných mayských životopisců neměl panovník lidský původ. Je možné, že pocházel z jiné galaxie?  

Z vrcholku Chrámu nápisů se naskýtá jedinečný pohled na kdysi výstavní indiánskou metropoli Palenque. Mnohokrát si ho vychutnává také archeolog Alberto Ruz Lhuillier (1906–1979). Ten si roku 1948 na podlaze svatostánku povšimne zvláštního shluku skvrn. Když desku, na které jsou, nechá zvednout, objeví skryté schodiště. Jeho odkrývání zabere dlouhé dva roky. Teprve poté badatelé sestoupí níže, kde v přírodní jeskyni najdou prastarou svatyni. 15. července 1952 vstoupí Lhuillier do pohřební místnosti. „Uprostřed stál jako kamenný stůl sarkofág,“ přibližuje záhadolog Arnošt Vašíček (*1953…