Jak vybrat ty nejohromnější objevy, které přispěly k  většímu pochopení vesmírného časoprostoru kolem nás? Zvláště když každý z nich okamžitě oživil miliony otázek na téma „Odkud jsme a kam kráčíme“? Člověk hledí k nebi už stovky tisíc let, ale dějiny moderní astronomické vědy počítáme pouze na desítky roků. „Vím, že nic nevím“ – ono sokratovské moudro platí při výzkumu vesmíru naprosto beze zbytku. Vždyť základní povědomí o něm – jak vznikl, z čeho se skládá a co ho pohání – pořád ještě patří do přihrádky označené nápisem „Hypotéza“.

Vývoj moderní astronomie od dob starého hvězdářství a astrologie představuje dlouhý proces s mnoha slepými uličkami, odbočkami, postupnými krůčky i kvalitativními skoky. Pokusíme-li se vést nad touto genezí přímku se záchytnými body, dostaneme se od heliocentrického vnímání naší rodné soustavy přes Newtonovu syntézu pohybových zákonů (jak na Zemi, tak i…