Artefakty, zdůrazňující pokročilost a výjimečnost staroegyptské říše, jsou rájem pro archeology a historiky – pokud se tedy „čtou“ a vykládají správně.  Starověký Egypt je zahalen rouškou tajemství, jen část jeho tajemství byla dosud správně osvětlena, proto každý nález poněkud poopravuje stávající dogmatická přesvědčení. PANORAMA 21. STOLETÍ se pokusí na následujících stranách uvést některé zakořeněné mýty na pravou míru v návaznosti na dosavadní vědecké objevy a jejich analýzy.

Jak to ve skutečnosti bylo s krásou a půvabem Kleopatry? Fascinoval velekněze fenomén smrti a posmrtný život? Vymysleli staroegyptští učenci hieroglyfy? Co je pravdy na lidských obětech a izraelských otrocích? K čemu sloužily pyramidy, jak se stavěly a jak jsou vlastně staré? A co Velká Sfinga? Existovalo něco jako kletby faraonů a jejich kontakty s mimozemšťany? Co byly rodové dynastie?

Egypt je nadále…