Jedna chyba = (sta)tisíce lidských životů. V době války může mít každé rozhodnutí fatální a dalekosáhlé důsledky. Kdo ví, jak by se dějiny Evropy, ba dokonce celého světa, vyvíjely, kdyby nebylo přehmatů, kterých se dopustili vojevůdci ve 2. světové válce?

Sami sebe považovali za neomylné. Opakovaně. Za bezchybné vůdce a velitelé, vedené osudem a prozřetelností. A zároveň nechtěli uvěřit tomu, co jim jejich zpravodajské služby předkládaly. Jsou to právě jejich fatální chyby, které nakonec rozhodnou o osudu desítek a stovek tisíc vojáků a výsledku 2. světové války, ale i o tom, kudy se bude historie ubírat.

  1. Vůdce poslouchá sebe

Kdo: Adolf Hitler

Chyba: odmítá si přiznat vylodění v Normandii

Seznam a popis chyb říšského kancléře Adolfa Hitlera (1889–1945) při vedení války by pravděpodobně vystačil na samostatnou knihu. Vůdce vedený prozřetelností je často k dobrým radám svých generálů…