Charles Darwin se rovná evoluce a evoluce je jedna z nejpokrokovějších revolučních vědeckých myšlenek, která obohatila náš svět. 21. STOLETÍ se rozhodlo odhalit některé mýty o evoluci, které jsou velmi rozšířené… A vyvrátit je.

Evoluce má mnoho podob. Dokonce ani vědci se nedokážou jednotně shodnout na principu jejího fungování. V našem chápání světa a místa člověka v něm přinesla evoluční teorie značnou proměnu. Tam, kde v minulosti byly jen neměnné vztahy, se najednou objevila určitá provázanost a kontinuita. Přesto zůstává evoluce kontroverzní, nejméně pochopenou oblastí vědy.

 

Mýtus č. 1
Darwin je jediným „otcem“ teorie o evoluci

Někdo se hřeje na výsluní, jiný ve stínu

Mnohým není příliš znám fakt, že Charles Darwin nebyl při utváření myšlenky o evoluci zcela jediným badatelem, téměř ve stejné době se o téma zajímal nezávisle na Darwinovi také britský přírodovědec Alfred Russel