Na některé vynálezy se rychle zapomene, jiné se zapíšou do historie nesmazatelným písmem a způsobí doslova revoluci. Vybrali jsme 21 objevů, které změnily způsob života nejprve tisíců, později milionů a v dnešní době miliard lidí.

7 objevů a vynálezů pravěku a starověku

Člověk vynikal svým intelektem nad ostatními živočichy už v pravěku. Mnohé pozdější vynálezy podnítil vynález ohně. Či lépe jeho objevMůžeme žít bez hudby, ale ne tak dobře

Co: hudební nástroje
Kdy:
asi před 35 000 lety

Datovat přesně dobu, kdy člověk vytvořil první nástroj, pomocí kterého pak vyluzoval líbivé tóny, je obtížné. Neexistuje mnoho hudebních nástrojů dochovaných z doby kamenné, neboť materiál, z kterého se převážně vyráběly (ponejvíce dřevo či zvířecí kůže), podléhá zkáze. A tak jich bylo nalezeno jen poskrovnu. Jedná se především o různé bubínky, píšťaly a chrastítka.

Když pomineme lidský hlas jako zcela…