Konvoj pohřebních lodí, plující po Nilu, se pomalu blíží k vysoké hoře, která všem Egypťanům připomíná pyramidu. Říkají ji el-Kurn Roh. Na jejím úpatí jejich smutná cesta skončí. Tady vyloží svůj vzácný náklad mumifikované tělo zesnulého faraona. Zde se totiž rozkládá Údolí králů, nejslavnější nekropole starého Egypta.

Jejich předkové měli při volbě místa posledního odpočinku svých vládců šťastnou ruku. Kvalitní vápencové podloží bylo ideální pro stavbu velkých hrobek, sestávajících mnohdy z desítek různě velkých místností a hlubokých větracích šachet. Navíc je celé údolí obklopeno příkrými útesy, na nichž si ochránci mrtvých postavili své strážní budky.

Od Thutmose I. až po Ramesse XI.

Královské pohřby se zde odehrávaly přibližně v letech 1540–1075 před naším letopočtem. Za tu dobu zde dělníci vykopali, umělci vyzdobili a pozůstalí naplnili vzácnými dary minimálně 65 hrobek.