Leckdo si myslí, že o staroegyptských panovnících už víme naprosto všechno. Opak je pravdou! Kolem jejich života se točí obrovské množství dosud nezodpovězených otázek. Kdo vůbec byl první faraon? Který z panovníků nechal postavit pyramidy? A mohla na trůn usednout i žena?

Být faraonem ve starověkém Egyptě není žádný med. Neomezená moc a obrovská úcta ze strany poddaných se sice hodí, ale takřka neustálá hrozba povstání nebo spiknutí neloajálních občanů už zase tak velkou výhrou není. Zveme vás na výlet do doby, ve které nic není jisté a kde současný vládce může být zítra mrtev!

Narmer: Záhada prvního faraona

Mladý egyptský muž pozoruje nedaleko probíhající bitvu. Kvůli územním sporům se v ní vraždí příslušníci několika různých kmenů, kteří spolu žijí v údolí řeky Nil. „Takhle to dál nejde. Tahle země potřebuje stabilitu,“ letí mu hlavou, zatímco se řeka barví do červena. Narmer to…