Monumentální stavby před tisíci lety budovaly nezávisle na sobě civilizace roztroušené po celém světě. Přesto mají pyramidy z odlišných koutů planety mnoho společného. Zejména pak množství záhad a nezodpovězených otázek, které se k nim vážou. Kdo je vlastně postavil a co se skrývá uvnitř? 

Od Mexika přes Egypt až po Čínu starověké civilizace vytvářely stavby, které jsou si podobné jako vejce vejci. Už jen to je poněkud zvláštní. Kultury, mezi nimiž neexistovalo žádné možné spojení, se rozhodly budovat téměř totožné monumenty. Zrodil se na různých koncích světa stejný nápad, nebo za tím stojí vlivy, o kterých dnes nemáme nejmenší tušení? Stavitelé se nezřídka museli vypořádat s komplikovanou přepravou stavebního materiálu ze vzdálených míst a zaměstnat tisíce dělníků, kteří těžkou práci vykonali. Proč vlastně vytvářeli něco tak obtížného? Pyramidy mají pro starověké civilizace takřka…