Austrálie je nejmenší světadíl, přesto se na něm nachází řada živočichů, které nelze nalézt nikde jinde. Některá tamní zvířata jsou roztomilá, jiná opravdu podivná a další dokonce životu nebezpečná. Proč je australská fauna tak unikátní?

Austrálii obývá řada endemitů, tedy živočichů, na které jinde zkrátka nenarazíte. Proč tomu tak je? Před 300 000 000 let totiž existoval superkontinent zvaný Pangea. Ten se rozdělil na Laurasii a Gondwanu, z nichž se postupně oddělovaly světadíly, které známe dnes. Protože se ale Austrálie oddělila velmi brzy, zachovala si i původní faunu, a tak v ní teď třeba žije nejvíce vačnatců. Tento živočišný druh byl na ostatních kontinentech vytlačen vývojově mladšími tzv. placentálními savci, ale právě proto, že Austrálie zůstala oddělena oceánem, mohl se v ní nerušeně vyvíjet dál. Netypický je přitom především způsob jejich rozmnožování.

U vačnatců, ke kterým