Příběh o doktoru Faustovi, který kvůli touze po vědění a nadlidské moci uzavře smlouvu se samotným ďáblem, je jednou z nejznámějších legend všech dob. Opravdu ale slavný zatracenec existoval jen v pověstech? ENIGMA představuje šestici lidí, jejichž životní osudy možná celý příběh inspirovaly. Kdo z nich byl skutečným Faustem?

Doktor Faust pokleká ve spoře osvětlené místnosti na kolena a z očí se mu spouští slzy. „Ach ne, myslel jsem, že budu mít více času,“ špitá. Přímo před ním stojí Satan. „Nadešel tvůj čas. Teď půjdeš se mnou,“ prohlásí a chytne ho pod krkem. Následně s ním vyletí dírou ve stropě a odnese ho nenávratně pryč! Legendární příběh o doktoru Faustovi a jeho smlouvě s vládcem pekla je starý stovky let. Příběh má německý původ, ovšem rozšířil se do řady evropských zemí. Od 16. století se stal námětem řady literárních děl. Co je na něm pravdy? V minulosti žili mnozí lidé…