Jsou tiché a nenápadné, avšak vybavené zázračnými schopnostmi. Ztělesňují zkušenost a moudrost, ale také magii, ďábly a čarodějnice! Někdy nás ochraňují v boji, jindy přivolávají smrt. Patrně nenajdeme jiné zvíře, které jsme my lidé obtěžkali takovým množstvím symbolů…

Ocitli jste se ve starověkých Athénách a pomalu padá noc. Než se však Akropole nad městem zcela zahalí do tmy, na skaliskách okolo chrámu zahlédnete stíny. Co to je? Přeci sovy! Na stromech dole v ulicích jsou také sovy, nechybí ani na střechách, sloupech či hradbách, a nelekněte se ani tehdy, pokud některá přiletí těsně do vaší blízkosti! Sovy jsou tu na lidi zvyklé a Athéňané je milují! Obrázek nočního ptáka mají skoro na všem – v městském znaku, na štítech či na mincích zvaných drachmy, kterým se někdy říká zkrátka jen „sovy“. A možná vám tu také občas někdo řekne, ať „nenosíte sovy do Athén“. Nějaký vtip? Nikoliv.