Každý den se na světě spotřebuje 15 miliard litrů ropy – v dopravě, ve výrobě, na vytápění. Prozatím ji obnovitelné zdroje energie nedokážou nahradit. Je potřeba hledat stále nová naleziště, většinou na dně oceánů, protože ta na souši jsou už často vyčerpaná. Snadno dostupných vrtů v moři už také ubývá, proto se musí těžit z čím dál větších hloubek. A k tomu jsou potřeba stále modernější ropné plošiny.

Pojďme se nejprve podívat na skromné začátky těžby ropy. Je rok 1846 a kanadskému geologovi Abrahamu Gesnerovi se podařilo rafinovat kapalinu z uhlí, ropných břidlic a bitumenu. Nazve ji petrolej a o čtyři roky později založí Gaslight Company, která olej využívá k osvětlení ulic Halifaxu a později i USA. Na jiném kontinentu, ve Velké Británii, v roce 1847 skotský chemik James Young pozoruje přírodní průsaky ropy v uhelném dole Riddings. Z něho se mu podaří vydestilovat dva typy olejů…