Tramvaj nebo elektrika, Brňáci jí zas říkají německou zkomoleninou šalina. Tyto a spoustu dalších názvů má u nás oblíbený městský dopravní prostředek. Už už se zdálo, že z globálního hlediska zvoní tramvajím hrana, avšak v současné době se řada světových měst nyní k tramvajové dopravě opět vrací. Její výhody jsou totiž neoddiskutovatelné. Moderní tramvaje jsou totiž nejen ekologické, ale i pohodlné a tiché.

Nárůst obyvatelstva ve městech v 19. století si vyžádal i nové způsoby dopravy. Postupně se začala prosazovat myšlenka obyvatele měst přepravovat hromadně. Ještě před tím, než do tramvají nasedli cestující, se tímto způsobem přepravovaly nejrůznější komodity. V jižním Londýně se nákladní tramvaj, ovšemže tažená koněm, využívala již v roce 1803. Krátce předtím jistý Benjamin Outram, anglický inženýr, se svým kolegou Williamem Jessopem vylepšili tehdejší dřevěné kolejnice tím, že je…