Titulek nezveličuje ani zbytečně nestraší. Ztráta čichu se uvádí u obrovského množství případů Parkinsonovy nemoci, má ji asi 90 % postižených. Takže jen výjimečně se nemoc rozvíjí při zachování čichu.

 

To, že stojíte nad sporákem s kořenkou a nevíte, jestli přisypat či už ne, protože jídlo nějak ztratilo jakoukoli vůni, může mít samozřejmě i různé další důvody. Vedle banální rýmy ztrátu čichu způsobuje třeba Alzheimerova choroba. Že to není hezký příklad? Zato je reálný, náhlé vytrácení schopnosti rozlišovat pachy a vůně, kterou jste celý život měli, signalizuje potíže v práci řídícího centra a to je v mozku. Jen okrajově jde o poškození sliznice v nose, například při nadužívání kapek proti rýmě.

Když je vám padesát

Pak se dostáváte do věkové kategorie, kdy se Parkinsonova nemoc typicky začíná rozvíjet. Právě v tomto věku není proto radno přejít náhlý úbytek čichu jako banalitu. Další…