Lochnesskou nestvůrou má být asi 20 metrů dlouhá příšera s přibližně třímetrovým krkem, která údajně obývá druhé největší jezero ve Skotsku v údolí Great Glen ve správní oblasti Highland. V posledních měsících se prý o její existenci podařilo získat hned několik nových důkazů!

Již mnohokrát prý byla nafilmována a zachycena na fotografiích. Přesto její existence nebyla dosud jednoznačně prokázána. Lochnesskou nestvůrou se v tomto roce mělo ve slavném jezeře podařit zaznamenat zatím třikrát. Podle skeptiků lze nicméně tyto důkazy vysvětlit například záměnou s formacemi vln, shluky řas nebo výskytem tuleňů. Vyloučit prý nelze ani optické klamy. Kde je pravda?

Neznámý živočich

První dochované svědectví o pozorování lochnesské nestvůry lze najít v rukopise irského opata svatého Adamnana (asi 624–704). V něm jsou záznamy o epizodě ze života jeho předchůdce svatého Kolumby (asi 521–597), který…