Ty dvě už na sebe půl hodiny ječí. Kupec Matěj je zoufalý. Takhle si to nepředstavoval. Mít dvě ženy mu připadalo jako sen. Realita je ovšem krutá. I další vymoženosti, které panují v jejich městě, se mu začínají zajídat.

Měl to být Nový Jeruzalém. Jakýsi ráj na zemi. Do města Münsteru (dnes ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko) se stahují novokřtěnci z blízka i z dáli. Tito „praví“ křesťané, kteří hlásají, že lidé mají být křtěni jen v dospělosti, tu chtějí čekat na konec světa. Ve městě jsou pro ně příhodné podmínky. Oficiálně jsou zde povolená všechna náboženství a právě přívrženci jejich učení tu mají navrch. Konec světa se očekává na Velikonoce 1534. V Münsteru se na to chystají už od začátku roku.