Je to největší starověká legenda o velké lásce. Paris, syn trojského krále, se zamiloval do Heleny, dcery samotného nejvyššího řeckého boha Dia a manželky spartského krále. Unesl ji, a tak začala trójská válka, jež trvala dlouhých 10 let. Tak to alespoň tvrdí epos Ilias z pera samotného Homéra, nejstaršího známého řeckého básníka. Co když se ale trójská válka vedla kvůli něčemu úplně jinému? Co když vůbec neproběhla? A především – co když neexistoval sám Homér?

Podle legendy slíbila bohyně Afrodita Paridovi lásku Heleny, nejkrásnější ženy světa. Ta ale byla manželkou mocného spartského krále Menelaa. Helena se do Parida na první pohled zamilovala a prchla s ním do Tróje. Milenci s sebou vzali i královskou pokladnici plnou zlata. Král Menelaos nesmírně zuřil. Okamžitě pověřil svého bratra krále Agamemnona, aby proti Tróji vytáhl s ohromnou armádou a zašlapal celé město do země.

Hrdinové…