V pátek přesně v 8 hodin ráno projde odsouzený sériový vrah Peter Manuel spojovacími dveřmi do popravčí komory. „Tady se postav!“ ukazuje mu kat na křídou vyznačenou značku. Zatímco pomocník poutá nohy, popravčí mu nasadí kápi. „Bude to rychlý, neboj se,“ šeptá mu do ucha. 

Podle zvyklostí popravují v Británii vždy dva kati. Jeden má při popravě hlavní funkci, druhý vystupuje jako pomocník. Oba muži jsou losováni z národního seznamu. Skotského sériového vraha Petera Manuela pošle na onen svět mistr popravčí Harry Allen (1911–1992) a toho dne mu pomáhá William Smith.

Vězni se bojí buřinky a motýlka

Ti, kteří se kolem trestů smrti pohybovali, dobře věděli, že Allen vždy nosí při popravě vestu, buřinku a motýlka. Své povolání vykonává mezi lety 1941 až 1964. Za tu dobu provede vlastnoručně 29 poprav. U 40 dalších asistuje. „Nikdy jsem žádnou popravu nepodcenil,“ nechá se Harry Allen slyšet…